Politica de confidenţialitate

CINE SUNTEM?

FABICH JUDIT PFA dețineșiadministrează site-ul https://www.magazindeechitatie.ro.

Pentru comunicații înlegătură cu date cu caracter personal, vă rugămsă ne scrieți la fabichkaroly@gmail.com

CE DATE PERSONALE COLECTĂM?

Întimpce ne vizitezisitul, vomurmări:

 • Produsepe care le-aivăzut: vomfolosiastapentru a-țiarăta, de exemplu, produselepe care le-aivizualizat recent
 • Locație, adresă IP și tip de navigator: le vomfolosiîn diverse scopuri, cum ar fi estimareaimpozitelor (taxelor) șipentrulivrare
 • Adresă de livrare: îțivomcere s-o introduci, astfelputemestima, de exemplu, undetrebuiefăcutălivrareaînaintesăplasezi o comandășisăți-o trimitem!

De asemenea, vomfolosi cookie-uripentru a-țiurmăriconținutulcoșuluiîntimpcenavighezipe site-ulnostru.

Cândcumperi de la noi, îțivomceresăfurnizeziinformații, inclusivnumele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de email, numărul de telefon, cardul de credit/detalii de platășiinformațiiopționaledesprecont, cum ar fi numele de utilizatorșiparola. Vomfolosiacesteinformațiiînmaimultescopuri, cum ar fi:

 • Îțitrimiteminformațiidesprecontultăușicomanda ta
 • Îțirăspundem la cereri, inclusiv la rambursărișireclamații
 • Procesămplățileșiprevenimfraudele
 • Îțiinițializămcontulpentrumagazinulnostru
 • Respectămtoateobligațiilelegalepe care le avem, cum ar fi calculareaimpozitelor (taxelor)
 • Îmbunătățimofertelenoastrepentrumagazin
 • Îțitrimitemmesaje de marketing, dacăalegisă le primești

Dacăcreezi un cont, îțivomstocanumele, adresa, emailulșinumărul de telefon, care vor fi folositepentrufinalizareaunorcomenziviitoare.

În general, stocăminformațiidespre tine atâttimpcâtavemnevoie de eleînscopurilepentru care le colectămși le folosim, dar nu lepăstrămîncontinuaredacă nu suntemobligați din punct de vedere legal. De exemplu, vomstocainformațiiledesprecomenzitimp de 5 ani, înscopurifiscaleșicontabile. Eleincludnumele, adresa de email șiadresele de facturareși de livrare.

De asemenea, vomstocacomentariisaurecenzii, dacăalegisă le lașipe site-ulnostru.

CINE ARE ACCES DIN ECHIPA NOASTRĂ

Membriiechipeinoastre au acces la informațiilepe care ni le oferi. De exemplu, administratorul site-uluipoateaccesa:

 • Informațiidesprecomenzi, precumce s-a cumpărat, când s-a cumpăratșiundeau fosttrimisecumpărăturile
 • Informațiidespreclienți, precumnume, adresă email șiinformațiidesprefacturareșilivrare.

Membriiechipeinoastre au acces la acesteinformațiipentru a ajuta la onorareacomenzilor, procesarearambursărilorșioferireade suport.

CE PARTAJĂM CU ALȚII

Review-uri

Când un vizitatorplasează un review pe site noicolectămdateleceruteînformularul de review și de asemeneacolectamadresa IP și Browser User Agent String pentru a detectașipreveni spam-urile. Totodată site-ulreținedacă un client înregistrata cumpăratprodusul la care a lăsat un review (proprietarverificat) șiafișeazăacestlucru public. Review-urile nu se șterg automat, doar la cerereautilizatorului/clientului (prin e-mail la: fabichkaroly@gmail.com, trimis de pe adresa de email de pe care a fos tplasat review-ul!)

Media

Dacăîncărcațiimaginisau alt tip de media pe site cu „location embedded data (EXIF GPS)”, alțivizitatorivorputeadescărcașiextractalocațiaexactă a fișierului.

Formulare de contact

Formularele de contact colecteazădateleafișateînformularșiacesteasunttrimiseprin mail (securizat cu SSL) la adresa office arondmagazindeechitatiepunctro, de undevețiprimișirăspunsul la mesaj. Avemnevoie de aceste date pentru a văraspunde la mesajeletrimise de cătredvs. de bunăvoie.

Cookies

Dacălăsați un comentariupe site-ulnostru, văputețiînscriesăvăsalvaținumele, adresa de e-mail și site-ulîn cookie-uri. Acesteasuntpentruconfortuldvs., astfelîncâtsă nu trebuiesăcompletațidetaliiledvs. atuncicândlăsați un alt comentariu. Aceste cookie-urivor dura un ansaudoiani, depinzând de cookie.

Dacăaveți un contșivăconectați la acest site, vom seta un cookie temporarpentru a determinadacăbrowseruldvs. acceptă module cookie. Acestmodul cookie nu conține date personaleșiesteeliminatcândînchidețibrowserul.

Cândvăconectați, vom seta, de asemenea, maimulte cookie-uripentru a văsalvainformațiile de conectareșiopțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile de conectaredureazădouăzile, iar cookie-urilepentruopțiuni de ecrandurează un an. Dacăselectați „Remember Me”, dateledvs. de conectarevorpersistatimp de douăsăptămâni. Dacăvădeconectați de cont, cookie-urile de conectarevor fi eliminate.

Dacăeditațisaupublicați un articol, un cookie suplimentarva fi salvatîn browser. Acestmodul cookie nu include date personaleșiindicăpurșisimplu ID-ulpostuluiarticoluluipe care tocmai l-ațieditat. Eaexpirădupă 1 zi.

Conținutîncărcat de la Google saualțicolaboratori

Articolele de peacest site pot include conținutîncorporat (de ex., Videoclipuri, imagini, articole, etc.). Conținutulîncorporat de pealte site-uri se comportă exact înacelași mod ca șiîncazulîn care vizitatorul a vizitatcelălalt site web.

Aceste site-uri Web pot săcolecteze date despredvs., săutilizeze module cookie, săîncorporezeurmărireaterță parte șisămonitorizezeinteracțiunea cu conținutulîncorporat, inclusivurmărireainteracțiuniidvs. cu conținutulîncorporatdacăaveți un contșisuntețiconectat (ă) la site-ulrespectiv.

Google Analytics – Acest site foloseste Google Analytics

Google Analytics esteinstrumentul Google puternicșiutilizatpescarălargă de analiză a traficului, care permiteproprietarilor de site-urisăobțină o perspectivăprofundășiîntimp real asupramoduluiîn care site-ulloresteutilizat, cât de multși de către cine. Cum ajutăutilizatoriisăgăsească site-uldvs. web, cum se deplaseazăînjurulacestuia, câttimpstaușiundemergei de acolo? Ca atare, Google Analytics esteînesență un instrument de procesare a datelor de utilizator.

CU CINE SUNT ÎMPĂRTĂȘITE DATELE DVS. ?

FABICH JUDIT PFA este companie. Toate dateledvs. sunt administrate de aceasta, si detine www.magazindeechitatie.ro.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE PRIMITE?

Dacălăsați un comentariu, comentariulșimetadateleacestuiasuntpăstratepe o perioadănedeterminată. Acestlucruesteastfelîncâtsăputemrecunoașteșiaproba automat oricecomentariiulterioareînlocsă le ținemîntr-o coadă de moderare.

Pentruutilizatorii care se înregistreazăpe site-ulnostru (dacăexistă), stocăm, de asemenea, informațiilepersonalepe care le furnizeazăînprofilullor de utilizator. Toțiutilizatoriiîși pot vedea, editasauștergeinformațiilepersonaleînorice moment (cu excepțiafaptuluică nu își pot schimbanumele de utilizator). Administratorii site-ului pot, de asemenea, săvadășisăeditezeaceleinformații.

CE DREPTURI AVEȚI ASUPRA DATELOR DVS.

Dacăaveți un contpeacest site sauațilăsatcomentarii, putețisolicitasăprimiți un fișierexportat de datelepersonalepe care le deținemdespredvs., inclusivorice date pe care ni le-ațifurnizat. De asemenea, putețisolicitasăștergemtoatedatelepersonalepe care le deținemdespredvs. Acestea nu includ date pe care suntemobligațisă le păstrămînscopuri administrative, juridicesau de securitate.

UNDE VĂ TRIMITEM DATELE

Comentariilevizitatorilor pot fi verificateprintr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Cum văprotejămdatele

Pagina webwww.magazindeechitatie.ro folosește certificat de securitate cu nivel de criptare ridicată (SSL / HTTPS).

Ce proceduri de încălcare a datelorexistă

Încazul de „scurgere” a datelor cu caracter personal vomluamăsurilenecesareînconformitate cu prevederilelegale GDPR.

Formular de notificare a încălcăriisecuritățiicătrepersoanelevizate

Notificare de confidenţialitate

Formular de notificare a încălcăriisecuritățiidatelorcătreAutoritate

—– —– —– —–

Toatedrepturile de autor privind conținutul site-ului www.magazindeechitatie.ro FABICH JUDIT PFA.

Înainte de a utilizaacest site, vărugămsăcitiți cu atenţieenunțurile de maijos, aplicabileacestui site șituturormaterialelorpe care le conține.Văaducem la cunoștințăcăprezentul site estedestinatpromovăriipepiață a produselorșiserviciilormarcaMagazindeechitatie.Pentruutilizareaacestui site estenecesarăcitireașiacceptareaacestortermenișiconditiiîntotalitate.Accesul la prezentul site precumşifolosirealuisuntpermisenumaiînconcordanţă cu termeniişicondiţiile www.magazindeechitatie.roşi cu legeastatuluiromân.Dacautilizațiproduseleșiserviciileoferite de site-ul www.magazindeechitatie.ro, înseamnăcăsunteți de acord cu termeniișicondițiileMagazindeechitatie